Изнесени презентации

Поканете нашия екип на гости, за да изнесе тематична научно-популярна презентация във Вашето училище или на Вашето събитие.

 

 

 

Тематиката на презентацията ще определим съвместно в обхвата на областите География, Пътешествия и туризъм, Екология, Природозащитно дело, Географско образование, Комуникация в науката, Въведение в ГИС, Дистанционни изследвания, Географски олимпиади и състезания и др.