Послание на Географ БГ

Драги родители,
 
В съвременния свят все повече се цени умението, а не фактологичното знание; поощрява се способността за взимане на адекватно решение, а не наизустяването на текст; стимулира се прилагането на логическо мислене, а не повторението. 
 
За успеха на пълноценния човек от ХХI в. са необходими редица качества. Сред най-важните са креативност, съобразителност и комуникативност. Точно тези три фундаментални колони на творческата личност смятаме за приоритет в нашата работа. Базирайки се на успешните прогресивни обучителни подходи, разработихме нашите програми. 
 
Нашата мисия е да работим с децата така, че те да разширяват хоризонтите си, забавлявайки се; да помагаме на децата така, че те да се научават на нови умения; да не им „запълваме времето”, а да попълваме съзнанието им с географски мисли и хубави емоции. Ето защо Вашето дете заслужава това смислено удоволствие!
 
 
Скъпи зрелостници,
 
В края на средното образование всеки млад човек трябва да направи равносметка за наученото, за усвоеното. Това е времето, когато трябва да се положат основите на бъдещето образователно и професионално развитие.
 
Ограничеността на времето и специфичността на условията в училище невинаги позволяват да се изучи целият обем от познания, необходими за успешно преминаване на държавния зрелостен изпит. Ето защо ние ви предлагаме систематизиран подход, който да ви подготви оптимално за матурата по география и икономика. Много ученици решават да изберат предмета, защото си мислят, че с „обща култура" могат да се справят. Може би някои от тях успяват, но тъжната истина е, че резултатите на матурата по география и икономика всяка година са едни от най-ниските. Освен това познанията, които ще усвоите при нас биха били от голяма полза при кандидатстване с тест по география в различни български университети.
 
 
Мили деца,
 
Знаем, че не е лесно да ви убедим, че ученето може да бъде забавно, да бъде веселба! Дори когато играеш на компютъра, научаваш нещо! Дори когато играеш футбол, пак научаваш нещо, придобиваш умения. 
 
Ученето не е само четене на учебници. Целият живот е учение. Ние се учим от всичко около нас. Още по-зашеметяващо е, че може да се учим дори когато се забавляваме. Не вярвате? Та при нас се случва точно това! Ще ви се случат страшно яки неща по адски забавен начин. Това е гаранция!
 
 
Уважаеми учители,
 
Вярваме, че ще се радвате, ако Вашите ученици имат възможност допълнително да се занимават с учение, а не само да разчитат на времето в училище. Нашият проект не е конкуренция на нормалното училище. Напротив! 
 
Ние държим всички наши дейности да се възприемат като надграждане на задължителния учебен материал, който покрива базисните нива на знания и умения. Действителността в българското образование е такава, че ограниченията на хорариума и материалната база не позволяват на учителите да дадат всичко, на което са способни. Ето защо ние се опитваме да работим в посоката, която допълва Вашата работа и усилия. 
 
Искрено се надяваме на сътрудничество, свързано с нашата обща и най-важна цел – образованието на децата!
 
 
Драги приятели на Географията,
 
Бъдете съпричастни с нас да популяризираме и покажем в най-добра светлина изключително любимата ни и безбрежно интересна наука! Географията е във всичко! Тя е приключение, тя е пътешествие, тя е учебен предмет, тя е специалност в университета, тя е фундаментална наука... 
 
Географията е удивлението на едно дете, знаещо за света, за красивата дива природа, за древните цивилизации, за големите пътешественици и откриватели... Тя е страшно много работи! Най-вече тя е начин на мислене, който изгражда личностни характеристики като любознателност, толерантност, креативност, комуникативност и съобразителност. Споделете и с други за нашето географско начинание!