Българознание - образование за български деца в чужбина

Ваканция в България е повече от завръщане у дома за българските ни деца в чужбина. При баба и дядо в родния град, игри и приключения с приятелите от летата, слънчево море и зелен Балкан. Ваканция в България е българска реч, книжки на български език, български традиции и спомени. И така до другото лято...

 
През останалото време от годината вашето дете учи, говори и пише на английски, немски, испански, френски, гръцки, може би. Родното слово се изучава и говори вероятно единствено в българския ви дом в чужбина и неделното училище във вашия град. А учи ли се вашият ученик на правопис и правоговор, „Аз съм българче“, Вазов, Каралийчев, народни приказки и български фолклор? Или забравя български думи, замества ги с чужди?
 
 
Красотата на родния език е в неговото познаване, разбиране, правилно говорене и писане. Съчетайте българската ваканция на вашето дете с лятни занимания, посветени на родните език, култура, история и география. 
 
 
Летните занимания за деца Българознаниена Географ БГ (в София) предоставят идеална възможност за припомняне, подобряване и усъвършенстване нивото на родния български език за българските деца, живеещи в чужбина.
 
 
 
 
Индивидуалните занимания включват:
- Обучение по правопис и правоговор
- Съчиняване на собствен текст 
- Четене и разказване на любими произведения от българската и световна класика за деца
- Изучаване на български автори, литературни произведения и художествени текстовеви 
- Изувачаве на българска история, география, етнография и култура
- Ролеви игри, игри на асоциации и други 
- Възможност за участие в научни и опознавателни екскурзии в България
- Възможност за организирано посещение на музеи и културни институции в София
- Подготовка за изпита Външно оценяване след 7. клас"
- Подготовка за полагане на Държавен зрелостен изпит 
 
 
 
Летни занимания за деца Българознание са подходящи за:
 
Българчета, които живеят със семействата си в чужбина, но се връщат в България за летния сезон
Деца от билингвистични семейства 
Всички ученици, идващи от чужбина, за да се подготвят за обучение в българските училища по образователните стандарти на Министерството на образованието и науката
Всички любознателни деца, живеещи в България
 
 
Цена:
 
Едно занимание (90 мин.) включва един час български език и един час география, история и култура на България - 60 лв.
 
Занятията са индивидуални и са адаптирани за конкретните нужди на детето.
 
Екипът на Географ БГ предлага и опция за продължаване на обучението и дистанционно чрез Skype и онлайн образователни ресурси.
 
 
За повече информация и условия за записване:
 
hello@geograf.bg или 0893 340133 
 
тел: +359 88 6077 419 - за методиката на обучение по български език