Дейности

Нашата мисия е да предложим висококачествена подготовка, която да надгражда знанията и уменията, придобити в училищната среда. Ние предлагаме модерни и прогресивни обучителни подходи, стимулиращи любознателността и уменията на децата и младежите.